ARCH d.o.o. proizvodnja iz plastičnih mas
SLO
Slovensko
EN
English

O podjetju

Podjetje ARCH, d.o.o. iz Rake 35, je ustanovil leta 1992 Franček Pintarič, ki je še danes 100 % lastnik in direktor podjetja. Podjetje ARCH, d.o.o. je praktično nasledstvo obrtne delavnice Pintarič Petra, tako da ima danes že več kot tridesetletno tradicijo dobrega in korektnega poslovanja in ogromno izkušenj, znanja in referenc s področja proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas, ki je tudi glavna dejavnost podjetja.

Podjetje zaposluje 10 oseb in ima približno 1 MIO EUR letnega prometa.

Nekaj osnovnih podatkov:
  • Naziv podjetja: ARCH, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
  • Skrajšani naziv: Arch, d.o.o.
  • Sedež podjetja: Raka 35
  • Št. registracijskega vložka : 1- 2294/00 pri sodišču v Novo mesto
  • Matična številka podjetja: 5601405
  • Davčna številka podjetja: SI 67929133
  • Št. računa: SI56 0315 5100 9638, Swift code: SKBASI2X, odprt pri SKB BANKI, d.d., Ljubljana

JUBILENO PRIZNANJE OBČINE KRŠKO ZA 25 LET USPEŠNEGA DELOVANJA ARCH d.o.o.
    - https://www.youtube.com/watch?v=WtDwKP735DE 
   

                                             

                                     
© Arch d.o.o. - vse pravice pridržane
MAIN